Wil je lid worden?

Dan kun je je aanmelden via ons inschrijfformulier.

Je krijgt dan een reactie van de ledenadministratie of er plaats is of dat het aangemelde lid op de wachtlijst wordt geplaatst. De eerste les is een proefles. Als je de proefles leuk vindt en wil blijven turnen kun je in dezelfde groep verder blijven turnen. Voor de eerste les is losse sportkleding en binnen gymschoenen prima.

Inschrijfformulier (Turnen & Gymen en Freerunning)

Turnen & GymenFreerunning

(Lestijden van de groepen vindt u op onze website)


IBAN nummer


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtging aan GTV Ammerzoden om de contributie, inschrijfgeld (eenmalig) automatisch af te schrijven in:


Vult u de juiste tenaamstelling van het rekeningnummer in:


Ik het huisreglement van GTV Ammerzoden te hebben ontvangen dan wel kennis hiervan te hebben genomen en hiermee in te stemmen. Het huisreglement is gepubliceerd op www.gtvammerzoden.nl/huisreglement