Wil je lid worden?

Dan kun je je aanmelden via ons inschrijfformulier. Je krijgt dan een reactie van de ledenadministratie of er plaats is of dat je op de wachtlijst wordt geplaatst. De eerste 2 lessen zijn proeflessen. Als je de proeflessen leuk vindt en je wilt blijven turnen, freerunnen of springen, kun je in dezelfde groep verder blijven sporten. Voor de eerste lessen zijn losse sportkleding en binnen gymschoenen prima.

  Inschrijfformulier (Turnen & Gymen en Freerunning)

  (Lestijden van de groepen vindt u op onze website)


  IBAN nummer


  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtging aan GTV Ammerzoden om de contributie, inschrijfgeld (eenmalig) automatisch af te schrijven in:


  Vult u de juiste tenaamstelling van het rekeningnummer in:


  Ik het huisreglement van GTV Ammerzoden te hebben ontvangen dan wel kennis hiervan te hebben genomen en hiermee in te stemmen. Het huisreglement is gepubliceerd op www.gtvammerzoden.nl/huisreglement