Link naar het sponsorplan van GTV Ammerzoden (zie bijlage). Voor meer informatie stuur een mail aan info@gtvammerzoden.nl

PDF downloaden

  Sponsoren overeenkomst

  GTV Ammerzoden (vereniging = V), vertegenwoordigd door François van de Wiel en sponsor (sponsor = S)

  vertegenwoordigd door

  komen het volgende overeen:

  Sponsorbedrag:

  (S) stelt aan GTV Ammerzoden beschikbaar een bedrag beschikbaar van:

  "€ 100,- per jaar, vermelding op het bord in de sportzaal"
  "€ 150,- per jaar, vermelding op het bord in de sportzaal en op de website van (V)"
  "€ 200,- per jaar, BRONZEN SPONSOR: vermelding op de website van (V), op het bord in de zaal en vermelding bij jaarlijkse evenementen en wedstrijden."
  "€ 250,- per jaar, ZILVEREN SPONSOR: vermelding op de website, vermelding op het bord in de zaal en vermelding bij evenementen en wedstrijden."
  "€ 500,- per jaar, GOUDEN SPONSOR: vermelding op de website, vermelding op het bord in de zaal, vermelding bij evenementen en wedstrijden en logo van (S) op het briefpapier van GTV Ammerzoden. Tevens heeft de gouden sponsor de mogelijkheid om jaarlijks één demonstratie van de selectiegroep (buiten het wedstrijdseizoen) aan te vragen ten behoeve van promotie van zijn/haar bedrijf."

  Looptijd van de overeenkomst

  Deze overeenkomst kent een looptijd van 5 jaar, ingaande op
  . Na afloop van deze 5 jaar wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

  Beëindiging van de overeenkomst

  Deze overeenkomst eindigt na afloop van de looptijd van de overeenkomst via door een schriftelijke opzegging via info@gtvammerzoden.nl


  Daarna is de overeenkomst jaarlijks opzegbaar, waarbij opzegging uiterlijk 2 maanden vóór het einde
  van een kalenderjaar dient te geschieden via info@gtvammerzoden.nl


  Indien de sponsor een zoon/dochter heeft die lid is van GTV Ammerzoden en die beëindigt zijn/haar lidmaatschap, dan kan deze overeenkomst eindigen binnen de looptijd van deze overeenkomst. De sponsor dient hiervoor deze overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het einde van het kalenderjaar op te zeggen via info@gtvammerzoden.nl

  Facturering en betaling

  Het sponsorbedrag wordt jaarlijks in januari gefactureerd aan de sponsor, waarna betaling binnen 14 dagen dient plaats te vinden.

  Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te:


  Contact gegevens (S):

  Vereniging invullen

  Namens GTV Ammerzoden (V)

  .................................(naam)

  ............................. (functie)


  Sponsor invullen

  Namens sponsor (S):

  Sponsor contact persoon (naam):

  Functie contact persoon (functie)