Het inschrijfgeld is een eenmalig bedrag van € 7,50. De verplichte KNGU-contributie (2019): deze wordt jaarlijks in rekening gebracht. Dit is een verplichte afdracht voor GTV Ammerzoden aan de KNGU

En zal bij de eerste contributie van het kalenderjaar in rekening worden gebracht. Het bedraagt voor:

• Junioren tot 16 jaar € 22,00 jaarlijks

• Senioren vanaf 16 jaar € 27,00 jaarlijks

Contributie:

Freerunning                  € 85,– per kwartaal

Aanmelding van de leden via het inschrijfformulier dat je schriftelijk in kan leveren bij Anita van Wijk(adres onderaan pagina). Het kan ook digitaal gedaan worden via het onderaan vermelde e-mail adres.

Kortingsregeling: Als er meer dan twee leden uit één gezin turnen, krijgt het derde lid 50 % en het vierde lid 60 % korting op de contributie behorende bij de groep waarin het lid uitkomt. Er wordt geen korting verleend op inschrijfgeld en KNGU contributie. Ook leden van de wedstrijdselectie krijgen geen korting. De contributie is per kalenderkwartaal verschuldigd. Het bedrag wordt met de door u afgegeven machtiging van uw bank- of girorekening afgeschreven. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen

Afmelding kan alleen schriftelijk per kwartaal. Er is geen restitutie van de contributie mogelijk. Het inschrijfgeld wordt met de eerste contributie inning in rekening gebracht. Kasbetalingen worden niet geaccepteerd. De KNGU contributie wordt in het eerste kwartaal in rekening gebracht of in het kwartaal waarin men lid is geworden.