Vrijdag

16:00 – 17:00 Freerunning Beginners level I

17:00 – 18:00 Freerunning Beginners level II

18:00 – 19:00 Freerunning Gevorderd level I & II

Inschrijfgeld en KNGU bijdrage

Het inschrijfgeld is een eenmalig bedrag van € 7,50 en wordt met de eerste contributie in rekening gebracht. Ook geldt er een jaarlijkse KNGU-contributie die ieder lid verplicht is om te betalen. Eerder was het kwartaalbedrag inclusief KNGU bijdrage, per 1 april 2022 wordt de KNGU bijdrage apart geïncasseerd. GTV Ammerzoden zorgt vervolgens voor de verplichte afdracht naar de KNGU. Deze kosten zijn € 5,95 per kwartaal voor kinderen onder de zestien jaar en € 7,35 per kwartaal voor zestien jaar en ouder. Afschrijvingen gebeuren via automatische incasso en kasbetalingen worden niet geaccepteerd.

Contributie Freerunning

€ 87,00 per kwartaal 

Afmelden

Afmelding kan alleen schriftelijk per kwartaal via ledenadministratie@gtvammerzoden.nl. Voor turnsters in de selectie betekent dit bij afmelding midden in het wedstrijdseizoen, dat de wedstrijdkosten niet gerestitueerd worden. Er is geen restitutie van de contributie mogelijk voor de resterende weken in het kwartaal.