Woensdag

18:00 – 19:00

Springgroep level I

t/m de basisschool

19:00 – 20:00

Springgroep level II

v.a. voortgezet onderwijs

Inschrijfgeld en KNGU bijdrage

Het inschrijfgeld is een eenmalig bedrag van € 7,50 en wordt met de eerste contributie in rekening gebracht. Ook geldt er een jaarlijkse KNGU-contributie die ieder lid verplicht is om te betalen. Eerder was het kwartaalbedrag inclusief KNGU bijdrage, per 1 april 2022 wordt de KNGU bijdrage apart geïncasseerd. GTV Ammerzoden zorgt vervolgens voor de verplichte afdracht naar de KNGU. Deze kosten zijn € 6,90 per kwartaal voor kinderen onder de zestien jaar en € 8,50 per kwartaal voor zestien jaar en ouder. Afschrijvingen gebeuren via automatische incasso en kasbetalingen worden niet geaccepteerd.

Contributie Springgroep

€ 47,00 per kwartaal.

Afmelden

Afmelding kan alleen schriftelijk per kwartaal via ledenadm.gtvammerzoden@gmail.com. Voor turnsters in de selectie betekent dit bij afmelding midden in het wedstrijdseizoen, dat de wedstrijdkosten niet gerestitueerd worden. Er is geen restitutie van de contributie mogelijk voor de resterende weken in het kwartaal.