Wilt u lid worden van onze vereniging GTV Ammerzoden? Meld je dan aan in het onderstaande bericht

Inschrijfformulier Turnen & Gymen


(Lestijden van de groepen vindt u op onze website)


IBAN nummer


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtging aan GTV Ammerzoden om de contributie, inschrijfgeld (eenmalig) automatisch af te schrijven in:


Vult u de juiste tenaamstelling van het rekeningnummer in:


Ik het huisreglement van GTV Ammerzoden te hebben ontvangen dan wel kennis hiervan te hebben genomen en hiermee in te stemmen. Het huisreglement is gepubliceerd op www.gtvammerzoden.nl/huisreglementInschrijfformulier Freerunning

Nummer:


(Lestijden van de groepen vindt u op onze website)

IBAN nummer


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtging aan GTV Ammerzoden om de contributie, inschrijfgeld (eenmalig) automatisch af te schrijven in:


Vult u de juiste tenaamstelling van het rekeningnummer in:


Contributieregeling Freerunning GTV Ammerzoden

Inschrijfgeld: € 7,50 eenmalige kosten

Contributie per 2017: € 85,- per kalender kwartaal (in de schoolvakantie is er géén les)


Ik verklaar het huisreglement van GTV Ammerzoden te hebben ontvangen dan wel kennis hiervan te hebben genomen en hiermee in te stemmen. Het huisreglement is gepubliceerd op www.gtvammerzoden.nl/huisreglement/